Analogframkallning

Analogframkallning

Analogframkallning – Hos oss kan du framkalla analog film.
Vi framkallar vanlig 135 färgfilm (C41), diafilm, svartvit film och 120-film.
Du kan välja på att få bilderna som pappersfoton och/eller digitalt.

analogframkallning

Vi producerar bilderna på de senaste maskinerna från FujiFilm.